Warsaw University Institute of Philosophy

News & Events

Marcin Mostowski LX, Warszawa 13-14 września 2015

Serdecznie zapraszamy na konferencję z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin prof. Marcina Mostowskiego, która odbędzie się w dniach 13-14 września w Warszawie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 w sali nr 4 w Instytucie Filozofii UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

Prof. Marcin Mostowski posiada znaczący dorobek w wielu dziedzinach naukowych, m.in. w logice matematycznej, teorii modeli skończonych, filozofii matematyki, filozofii języka oraz logicznej teorii języka naturalnego. Co więcej, wspierał on i inspirował wielu ludzi w ich własnych naukowych staraniach. Konferencja ma na celu uhonorowanie osiągnięć prof. Mostowskiego, a także wpływu, który wywarł na środowisko akademickie poprzez swoją działalność naukową.

Program:

Niedziela (13. września):

 • 1145 - 1200 Otwarcie konferencji
 • 1200 - 1245 Nina Gierasimczuk (ILLC UvA)
 • 1300 - 1345 Jakub Szymanik (ILLC UvA)
 • 1400 - 1445 Andrzej Wroński (IF UJ)
 • Lunch
 • 1630 - 1715 Hanna Hałaburda (Bank of Canada, INE PAN)
 • 1730 - 1815 Amélie Gheerbrant (UPD)
 • 1845 - 1930 Gabriel Sandu (PHCA UoH)

Poniedziałek (14. września):

 • 1145 - 1230 Marek Czarnecki (IF UW)
 • 1245 - 1330 Damian Niwiński (MIM UW)
 • 1345 - 1430 Konrad Zdanowski (WMP UKSW)
 • Lunch
 • 1600 - 1645 Marek Zawadowski (MIM UW)
 • 1700 - 1745 Leszek Kołodziejczyk (MIM UW)
 • 1815 - 1900 Cezary Cieśliński (IF UW) i Rafał Urbaniak (CLPS UGent, IFSiD UG)

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy antoniomaciej@hotmail.com.

Konferencję organizują pracownicy i doktoranci zakładu logiki Instytutu Filozofii UW, w tym: Marek Czarnecki, Michał Tomasz Godziszewski, Dariusz Kalociński, Antonio Maciej Matamoros Ochman (przewodniczący) oraz Michał Wrocławski.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

25.08.2015

Szkoła Zimowa Logiki i Kognitywistyki, Łowicz 3-6 stycznia 2013

Koło Filozofii Umysłu wraz z Warszawską Grupą Logiczną mają przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w pierwszej edycji Szkoły Zimowej Logiki i Kognitywistyki (SZLiK), która odbędzie się w dniach 3 stycznia (czwartek) - 6 stycznia (niedziela) 2013 w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym "Zacisze" w Łowiczu.

Szkoła Zimowa Logiki i Kognitywistyki jest nową inicjatywą naukową środowiska odpowiedzialnego za Warsztaty Logiczne, kierowaną do studentów, doktorantów i pracowników naukowych zainteresowanych i zajmujących się logiką. Celem szkoły jest umożliwienie uczestnikom poszerzenia wiedzy oraz podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji. Uczestnictwo w SZLiK-u to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów ze środowiskiem akademickim skupionym wokół różnych dziedzin logiki.

Tematyka tegorocznej Szkoły Zimowej skupiać się będzie dookoła zastosowań teorii gier w logice matematycznej, abstrakcyjnej teorii modeli i twierdzeń Lindstroma, kwantyfikatorów Henkina oraz zagadnień logicznych związanych z arytmetyką. Program szkoły przewiduje około 20 godzin zajęć.

UDZIAŁ W SZLIK-U (W TYM KWATERUNEK I WYŻYWIENIE) JEST BEZPŁATNY. UWAGA! ILOŚĆ BEZPŁATNYCH MIEJSC OGRANICZONA!

Chęć (lub niechęć) uczestnictwa prosimy JAK NAJSZYBCIEJ zgłaszać na poniższe adresy (zgłoszeń przez FB nie uwzględniamy!):

 • oskar.hryniewicz@obf.edu.pl
 • mtgodziszewski@gmail.com
 • dariusz.kalocinski@gmail.com

Strona internetowa ośrodka: http://www.zacisze.dt.pl/

Program:

 • prof. Marcin Mostowski (IF UW) - Kwantyfikatory Henkina
 • dr Leszek Aleksander Kołodziejczyk (MIM UW) ~ Zastosowania teorii gier w logice matematycznej
 • dr Eryk Kopczyński (MIM UW) - Aksjomat determinacji a zbiory mierzalne
 • dr Filip Murlak (MIM UW) - Gry parzystości i twierdzenie Rabina
 • Marek Czarnecki - Gry Ehrenfeuchta-Fraissego
 • Dariusz Kalociński - Drzewa decyzyjne pierwszego rzędu
 • Michał Tomasz Godziszewski - Independence Friendly Logic
 • Tomasz Steifer - Rozstrzygalność arytmetyki z kwantyfikatorem "prawie wszystkie"
 • Bartosz Wcisło - Twierdzenia Lindströma o logice pierwszego rzędu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

13.12.2012

9th Szklarska Poręba Workshop on the Roots of Pragmasemantics, Szklarska Poręba (Poland), 21-25 Feb 2008

9th Szklarska Poręba Workshop on the Roots of Pragmasemantics February 21—25, 2008

This is to announce the ninth installment of the workshop that takes linguists and experimental philosophers to the ski slopes. It will be held February 21—25 2008, on the mountaintop Szrenica, Poland (the same location as every year).

We invite authors to submit a one-page abstract to Jakub Szymanik before January 1st, for a talk of between 30 and 45 minutes (including discussion). Authors will be notified of acceptance by January 15th. Very welcome would also be proposals for the non-scientific programme, preferably to Marc Staudacher. (See below for email addresses.)

Szczegóły pod adresem: http://staff.science.uva.nl/~sjagerde/szklarska/.

23.11.2007

PALMYR-VI : Truth and Games

December 14th and 15th, 2007, AMSTERDAM

Truth, one might think, is at the heart of reasoning, and of logic. But logic has moved on from bivalence. — Witness intuitionistic, quantum and paraconsistent logics. Furthermore, truth itself is a philosophically sticky subject: The jury is still out as to whether it is nothing (as the view of the deflationist can be caricatured) or everything (including the basis for a theory of meaning, as the truth-conditional semanticist might hold). This movement away from a classical reliance on the received views on truth has, in logic, come accompanied with alternative, game-theoretical, semantics for logical languages.
We want to know what young researchers working on issues related to contemporary theories of truth think about all this. Therefore we have decided that PALMYR VI will bring them together, along with two more experienced guest speakers, so that we can determine exactly that.
Participants in this Palmyr might be interested in attending the Amsterdam Colloquium which will be held just afterwards, from December 17th-19th in Amsterdam.
For more details see the conference webpage.
12.10.2007

PALMYR-V: Dynamic Perspectives on Meaning

June 1st-2nd, 2007, PARIS

Since the inception of linguistics, the mainstream of researchers considered language as a static system. The situation has changed dramatically over the last few decades as the interests of the scientific community shifted from studying meaning to studying the processes behind the production and comprehension of utterances. This dynamic turn gave a much wider perspective on meaning in the framework of formal semantics and opened the door for new mathematical tools in the conceptual foundations of linguistics. Modal logic, computability theory, game theory and many others have become standard tools for formal semanticists.
PALMYR V will bring together young researchers interested in these dynamic perspectives on language and meaning. It will be held next to Paris-MIT workshop on implicature and presupposition.
For more details see the conference webpage:
http://www.illc.uva.nl/PALMYR/PALMYR-5/
11.04.2007

Fifty Years of Generalized Quantifiers Conference

In 1957 Andrzej Mostowski published his paper introducing the notion of generalized quantifier. Later on wide area of logical research was opened and many papers devoted to generalized quantifiers were published. The main purpose of the meeting is to summarize actual knowledge on this subject. The conference will be held in Banach Center, Warsaw, Poland, from June 28 to July 1 2007.
We are planning to edit a book containing contributed talks. This book would be a new addition to the sequence of books on generalized quantifiers which started with the volume Model-theoretic logics, edited by Barwise and Feferman in 1985, and continued with the two volume book Quantifiers, models and computation edited by M. Krynicki, M. Mostowski and L. Szczerba in 1995, and with Generalized quantifiers and computation edited by J.Väänänen in 1999. The new book would give a perspective of 2007 to generalized quantifiers, fifty years after the original article.

For more details see the conference webpage: Fifty Years of Generalized Quantifiers.
29.03.2007

8th Szklarska Poręba Workshop

8th Workshop on the Roots of Pragmasemantics will take place in Szklarska Poręba February 23-27, 2007. The workshop aims to bring together linguists, philosophers, logicians, and all others interested in the semantics and pragmatics of natural language. This year the theme is "Lexical Concepts" (broadly conceived). As usual, this 'hot topic' should not exclude submissions on other subjects, for instance descriptive analyses of the syntax, semantics, and pragmatics of natural language; theoretical properties of pragmasemantic theories; philosophical foundations; and approaches to cultural evolution and learning. We prefer new and original ideas, even if the material is not fully ripe and the presentation still tentative.
More on Workshop.
12.10.2006