Uniwersytet Warszawski Instytut Filozofii

Program warsztatów

Poniżej znajduje się ogólny program warsztatów. Będzie on z czasem rozszerzany oraz uszczegóławiany (pojawi się siatka dni i godzin referatów).
  • Marcin Mostowski, Modele skończone (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie),
  • Michał Krynicki, Logika zależności (Dependence Logic),
  • Damian Niwiński, Ogólne wprowadzenie do złożoności topologicznej oraz Skończone obwody logiczne,
  • Eryk Kopczyński, PSPACE-zupełność problemu tautologicznosci w pewnych logikach,
  • Artur Wdowiarski, O operatorach przechodniego domknięcia w logice skończonych rzędów,
  • Marek Czarnecki, Łatwe funkcje wolno rosnące,
  • Michał Skrzypczak, Topologia zbioru Cantora a obwody logiczne,
  • Leszek Kołodziejczyk, Pewne konstrukcje w bardzo słabych arytmetykach,
  • Michał Przybyłek, Logika intuicjonistyczna i logika biintuicjonistyczna.