Uniwersytet Warszawski Instytut Filozofii

Jachranka 2018

Serdecznie zapraszamy na XVIII Warsztaty Logiczne: „Logika i Poznanie” — Pamięci Marcina Mostowskiego, które odbędą się w dniach 23 września 2018 – 28 września 2018 w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance.

Marcin Mostowski
Marcin Mostowski (23 II 1955 - 28 X 2017). Logik i filozof. Założyciel, opiekun i mentor Warsztatów Logicznych.

Warsztaty Logiczne są organizowane od 2000 roku jako kombinacja szkoły letniej i konferencji roboczej przeznaczonej dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych zainteresowanych i zajmujących się logiką. Celem warsztatów jest umożliwienie uczestnikom poszerzenia wiedzy oraz podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji. Uczestnictwo w Warsztatach to doskonała okazja do nawiązania kontaktów ze środowiskiem akademickim skupionym wokół różnych dziedzin logiki.

Wcześniejsze edycje warsztatów